download programma  
Bosch y Bosco
Facebook Twitter Wordpress

  Deelnemers in alfabetische volgorde:


  Lieve Bedeer en Sara Giménez

lievebedeersaragiménez

  De tentoonstelling van Lieve Bedeer in het Vijfde Huis toont werken tempera op paneel. Enerzijds is er het  eigen origineel  werk en  anderzijds zijn er copies met fragmenten van “Tuin der Lusten” van Hiëronymus Bosch. Bij haar ontwerpen  zoeken de figuren hun bestemming, soms wijst de weg zichzelf, soms vormt hij een labyrint. De kopieen van Jheronimus Bosch sluiten aan bij deze zoektocht. Ook hij observeerde de wereld en zijn bizarre dans met het lot. Lieve Bedeer is een virtuose in de techniek, tempera op paneel. Zowel bij het eigen werk als bij de kopieen geven de subtiele gelaagdheid de gloedvolle kleuren en bereikt ze de bijzondere kleurkeuze van Bosch.
  In de reeds veelomvattende loopbaan van de beeldhouwster Sara Giménez is voortdurend een bekommernis voor symboliek aanwezig geweest. Sara Giménez uitte reeds eerder haar belangstelling voor het fantastische universum van Bosch. Deze kunstenaar integreerde de geest van de middeleeuwen in het hart van de moderne wereld en blijft tot op heden zijn fascinerende aantrekkingskracht behouden. (foto's © Galerie Het Vijfde Huis)


  Harrie van den Berselaar

Harrie van den Berselaar

  Van de Berselaar is inleider en onderzoeker, schrijft over en in de Bossche stadstaal. Daarnaast richt hij zich op de Bosch Brabantse connectie met Spanje ten tijde van het Habsburgse vorstenhuis. In zijn lezing gaat hij in op de ‘kunstroof’ van de Spanjaarden. Zij namen het werk van Jeroen Bosch mee richting Spanje, maar dat was in die tijd nog een lastige klus. Welke wegen namen die lieden richting huis en hoe vervoerden zij hun producten, inclusief de schilderijen van Bosch? Is via Antwerpen richting Brussel gereisd om alvorens naar Madrid te trekken?


  Sjon Brands

sjonbrands

  De Tilburgse kunstenaar Sjon Brands maakt dadaïstische paradijsvogels en gevleugelde luchtschepen. Absurde wezens samengesteld uit metalen gebruiksvoorwerpen, radiobuizen, struisvogelveren, pollepels, enz. Vogels die regelrecht uit het surrealistisch rariteitenreservaat van Jeroen Bosch fladderen. Het is een bos bonte karikaturen van ons bestaan, een vrolijke verzameling menselijke eigenaardigheden en ondeugden, die het leven soms hard, maar alleszins de moeite waard maken. Het begon bij Brands met de fascinatie voor vogels in zijn eigen tuin. Iedere morgen maakten zij hem wakker en ontstond er een waar schouwspel. Ze werken, kwetteren, bouwen nesten, ze verleiden en fluiten. Wat een drukte, het zijn net mensen, dacht Sjon. En hij legde de link met zijn andere grote passie, de kunsten. En om precies te zijn, de kunstenaars Breugel, Dali, Verlinde en niet in de laatste plaats, Jeroen Bosch. Daarmee vormt Brands mede de basis voor de Bosch y Bosco reis.

  De vreemde vogels en gevleugelde luchtschepen van Sjon Brands fladderen uit. Er zijn twee grote tentoonstellingen, ‘Pájaros y Dirigibles’ in het prachtige Museo Lázaro Galdiano in het centrum van Madrid (2 juni t/m 11 september 2016) en ‘Gevleugelde Luchtschepen’ in het Jheronimus Bosch Art Center in ’s Hertogenbosch (30 oktober 2016 t/m 8 januari 2017). Er is een kleine pop-up-tentoonstelling van zijn vogels in de StadsGalerij in Breda (2 en 3 april 2016) en drie vogeldieren nemen deel aan de tentoonstelling ‘De Dieren van Jeroen Bosch’ in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg (1 april t/m eind 2016). Verder reizen zijn beide ‘Waterwigstaarten’ met het Bosch-y-Bosco-project mee, vanuit ’s-Hertogenbosch, via Breda, Antwerpen en Brussel, richting Madrid.

  Website: http://www.sjonbrands.nl


  Eric de Bruyn

Eric de Bruyn

  De neerlandicus Eric de Bruyn (Antwerpen 1955) promoveerde in oktober 2000 op een grensverleggend proefschrift over Bosch, waarin hij de lezer meeneemt op een denkbeeldige wandeling door twee van zijn schilderijen en er, voor het eerst, in slaagt alle details daaruit te interpreteren. Aan de hand van een indrukwekkende hoeveelheid Middelnederlandse teksten (vooral veel relatief onbekende rekerijkersspelen) en een aantal kunstwerken uit Bosch'tijd, laat hij zien dat de symbolentaal van Bosch lang niet zo particulier en onnavolgbaar is als wel gedacht werd.


  Calefax

Calefax

  Vijf gepassioneerde blazers, virtuoze spelers en briljante arrangeurs. De uitvinders van een heel nieuw genre: het rietkwintet. Een inspiratiebron voor de nieuwe generatie rietblazers die wereldwijd in hun voetsporen treedt. Een klassiek ensemble met een popmentaliteit. Het repertoire van Calefax omvat vele eeuwen muziek. Klassieke kamermuziek blazen zij nieuw leven in door het zelf te arrangeren voor hun eigen unieke rietkwintetbezetting: hobo, klarinet, saxofoon, basklarinet en fagot. Daarnaast zijn er intussen zo’n honderd nieuwe werken voor Calefax geschreven door componisten van over de hele wereld. Diverse reizen en samenwerkingen met collega-musici zorgen ook voor invloeden uit de wereldmuziek, jazz en improvisatie.

  Voor Bosch y Bosco pakken ze terug op eerder succes: Een muzikale en visuele reis van het aardse paradijs via het zondige leven vol lust en genot naar duisternis. Na het succes van Tuin der lusten in 2013 gaat het programma in 2016, Jeroen Bosch-jaar, in reprise. Het beroemde schilderij Tuin der lusten van Jheronimus Bosch is uitgangspunt voor dit drieluikconcert. Hierin komen de thema’s het paradijs, genot en het laatste oordeel tot klinken. Calefax zoomt in haar triptiek niet alleen muzikaal, maar ook visueel in op het schilderij van Bosch. Een video van het schilderij is te zien op een reusachtige doorzichtige bol van 3 meter doorsnede. Rode draad in de muziek zijn de vele vogels uit het schilderij van Bosch. (foto © Mari Moreton)

  Website: http://calefax.nl/


  Cappella Pratensis

capellapretensis

  Deze bijzondere groep speelt in Breda en Brussel een bijzondere voorstelling in de geest van Jheronimus Bosch "De klankwereld van Jeroen Bosch": De fantastische wereld van Jeroen Bosch, met beelden die vandaag geplukt lijken uit een absurdistische droom, is in feite intens religieus. Veel van Bosch’ werken zijn triptieken, sacrale schilderijen bedoeld voor een liturgische omgeving. Deze meesterwerken zijn “visuele polyfonie” waarin de klanken van de hel maar ook van de engelen resoneren bijna letterlijk uit het doek. In het kader van de 500e verjaardag van de dood van Jeroen Bosch in 2016 brengt Cappella Pratensis de klinkende dimensie van deze religieuze kunst, met polyfonie die de meester vaak zal hebben gehoord in zijn geboortestad ’s-Hertogenbosch. De muziek is afkomstig van de schitterende koorboeken van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, waarvan Bosch lid was en voor wie hij kunstwerken heeft vervaardigd. Deze koorboeken zijn zelf kunstwerken, gemaakt in de ateliers van meesterkalligraaf Petrus Alamire, die deze muziekpartituren opsmukte met figuren die direct van de werken van Bosch afstammen.

Voor dit programma brengt Cappella Pratensis muziek van een medelid van de Broederschap, Pierre de la Rue. Zijn Missa Cum jocunditate, uit één van de Alamire koorboeken—nog altijd in het bezit van de Broederschap—vormt de kern van een programma rond de intense Mariale devotie zo evident in de werken van Bosch en zijn tijdgenoten. Deze mis is het centrale paneel van dit drieluik, geflankeerd aan de ene kant door schitterende motetten, en aan de andere door Gregoriaanse gezangen zoals ze gezongen werden in de kapel van de Broederschap. Het resultaat is een polyfone triptiek, de nagalmende wereld van Jeroen Bosch.

  Website: http://www.cappellapratensis.nl/


  Thijs Caspers

Thijs Caspers

  Thijs Caspers is schrijver in dienst van Brabants Landschap, een natuurbeschermingsorganisatie. Als zodanig verzorgt hij het kwartaaltijdschrift en de overige publicaties (boeken, folders etcetera) van deze organisatie. Thijs schrijft zowel over de (wilde) planten en dieren op zich, als het landschap en de 'hand' van de mens daarin, in heden en verleden. Een bijzondere liefde gaat uit naar de 'historische ecologie', een tak van wetenschap die de band tussen mens en natuur in het verleden bestudeert. Zo is het bijvoorbeeld razend interessant om aan de hand van schilderijen na te gaan welke planten en dieren in die tijd voorkwamen; en wat zij voor de mens betekenden. U begrijpt nu direct waarom 'De Tuin der Lusten', en met name het middenpaneel, zijn lievelingsschilderij is.
  Tijdens de reis Caspers hierover ook een lezing geven in het Natuurmuseum in Tilburg.


  Mathijs Ilsink

Matthijs Ilsink

  Ilsink is universitair docent kunstgeschiedenis en nog wel belangrijker voor ons dan Bosch y Bosco, hij is een échte Bosch-specialist. Het werk van Jheronimus Bosch lijkt als een rode draad door zijn wetenschappelijke carrière te lopen. Als assistent-conservator in het Boijmans van Beuningen Museum in Rotterdam werkte Matthijs Ilsink in 2001 mee aan een grote tentoonstelling over Jheronimus Bosch. Inmiddels is hij als curator van het Noordbrabants Museum betrokken bij een groot wetenschappelijk onderzoek naar de schilder. “Bosch is bij uitstek een kunstenaar die verbeeldingskracht aan technisch kunnen koppelt.” De lezing zal worden ondersteunt door beelden uit een NTR-documentaire.


  Wim Klinkert

Wim Klinkert

  Prof.dr. Wim Klinkert studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie vaderlandse geschiedenis. Na zijn diensttijd bleef hij als docent verbonden aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in de rang van luitenant en in 1992 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Het vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland 1874-1914. In 1992 werd Klinkert benoemd tot universitair hoofddocent Militaire Geschiedenis. Sinds 2007 is hij tevens deeltijd-hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Klinkerts publicaties richten zich op aspecten van de Nederlandse militaire geschiedenis tussen 1870 en 1945, de militaire geschiedenis van Brabant en de geschiedenis van het militair onderwijs. Hij werkte mee aan een aantal publicaties en leidde vele tours naar de slagvelden van de beide wereldoorlogen in binnen- en buitenland. Zijn huidige onderzoekspecialisatie betreft de Eerste Wereldoorlog. In dat kader werkte hij mee aan het congres (2008) en de bundel Small States in the Age of Total War, 1900-1940 (2011). In 2013 verscheen zijn boek Defending neutrality, waarin hij beschrijft hoe Nederland zich in de periode 1900-1925 voorbereidde op eventuele deelname aan een oorlog. Militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland (leerstoel in samenwerking met de Faculteit Militaire Wetenschappen / Nederlandse Defensie Academie).
  Wat betreft de lezing van Wim Klinkert op 1 april 2016 op de Koninklijke Militaire Academie: Het schilderij 'De Tuin der Lusten' van Jeroen Bosch is in de 16e eeuw in bezit geweest van de voornaamste familie van de Nederlanden: de Nassau's, met paleizen in Breda en Brussel. De Nassau's hadden bovendien een oude en hechte band met de Habsburgse vorsten, Maximiliaan, Karel V en diens zoon Filips, totdat de Opstand een scheuring veroorzaakte. De lezing toont hoe cultuur uit Spanje en de Zuidelijke Nederlanden via de Nassau's doordrong tot Breda. Zo kon Willem van Oranje een imposant en rijk hofleven voeren, waarvan het Kasteel nog getuigt. Maan ook de militaire confrontatie met Spanje komt aan bod, die in culturele zin doorleeft tot de huidige dag.


  Sabine de Lat en De Hemelbestormers

Sabine de Lat

  Sabine de Lat werkt als songwriter graag aan interdisciplinaire projecten en verkent in haar muziek de zeggingskracht van verschillende muziekgenres. In 2010, 2011 en 2015 nam ze deel aan de Bosch Parade, waarbij ze voor verschillende projecten composities voor koor schreef en samenwerkte met o.a. beeldend kunstenaars Simon Haen, Tineke Goemans en kunstenaarscollectief Iksperiment. Daarnaast maakte ze in samenwerking met Muzieklab Brabant in het kader van VERS talentontwikkeling de muzikale theatervoorstelling ‘Baudelaire – his wings prevent him from walking’, waarbij de gedichten van Charles Baudelaire als inspiratie dienden voor het schrijven van muziek en Engelstalige songteksten. Momenteel werkt Sabine aan een nieuw album, speelt ze op projectbasis viool bij kunstenaarscollectief Amerikan Teenager (o.l.v. Sebastiaan Schlicher) en werkt ze met kunstenaar Joris van Laak aan het project ‘Leviathan’ voor de Bosch Parade 2016.

  Website: http://sabinedelat.nl/

  Het mannenkoor, dat het driestemmige lied ‘De Hemelbestormers’ zingt, is een onderdeel van het project De Hemelbestormers van kunstenaarscollectief Iksperiment i.s.m. componist Sabine de Lat, dat ontwikkeld is voor de Bosch Parade 2015. De Hemelbestormers is gebaseerd op het paneel Hooiwagen, waarop Jheronimus Bosch laat zien hoe mensen het hooi (geld, macht, aanzien) proberen te bemachtigen, hoe de duivel telkens weer de mens met aardse zaken en seksualiteit tot zonde verleidt en hoe dit alles ook de elite achter de hooiwagen niet onberoerd laat.


  Filmgezelschap Lumineus

  Lumineus is gevestigd in het AVhuis in Breda, een pand vol filmmakers en aanverwanten. Het AVhuis is slechts een gedeelte van hun grote netwerk van deskundigen, zowel op technisch, inhoudelijk als vormgevend gebied. Bij iedere productie worden de juiste mensen ingeschakeld die werken vanuit een zelfde passie en professionaliteit als hen. De twee eigenaren zijn Jeroen Neus en Carine van Vugt.

Lumineus

  Jeroen Neus (Utrecht 1964) studeerde Audiovisuele Vormgeving aan de kunstacademie St. Joost in Breda. Na zijn studie ging hij aan de slag als zelfstandig regisseur en producent en richtte Lumineus Filmproducties op. Hij maakte enkele korte documentaires voor Villa Achterwerk van de VPRO en diverse series voor Omroep Brabant zoals Neus in andermans zaken. In 2004 won hij de jaarlijkse Toonbeeldprijs voor de fake documentaire Het blik van Wallsteijn. Zijn werk kenmerkt zich door belangstelling voor de authenticiteit van mensen, of het gebrek daaraan. De toon in zijn films is vaak licht ironisch. Behalve vrij werk, maakt hij ook films in opdracht, vanuit dezelfde fascinatie voor menselijk gedrag. Hij is in staat complexe materie te vertalen naar een toegankelijke film. Met zijn films weet hij mensen te raken en te motiveren.
  Carine van Vugt (Heusden 1956) studeerde beeldende kunst aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Tot 2007 werkte ze voornamelijk als ontwerper en samensteller van tentoonstellingen voor diverse musea en religieuze organisaties. Voor het kloosterdorp Steyl stelde ze onlangs een plan op om bezoekers het bijzondere erfgoed op allerlei locaties en in vele vormen te laten ervaren.De laatste jaren is film meer haar beeldtaal geworden. In 2009 fuseerde zij met Lumineus Filmproducties, dat sindsdien onder de naam Lumineus verder gaat. Binnen Lumineus maakte ze onder andere de films Brabantstoet, elke dag lezen en 10.000 verhalen van Liefde. Een terugkerend thema in haar werk is de ontroering over het menselijk (on)vermogen.

  Website: http://www.lumineus.nl/


  Jasper Molenaar

  Jasper Molenaar (1989) is een afgestudeerd kunst-en cultuurwetenschapper. Aan de Universiteit van Tilburg heeft hij eerst zijn bachelor Algemene Cultuur-wetenschappen met Genoegen behaald alvorens hij een master kunst, publiek en samenleving Cum Laude heeft afgesloten. Kunstgeschiedenis, literatuurgeschiedenis, cultuurtheorie, marketing van cultuur en polemieken en debatten zijn een aantal van de thema's waar Jasper gespecialiseerd in is. Kritisch kijken naar de actuele plaats van kunst en cultuur in de samenleving en daar mee aan de slag gaan is het liefste wat hij doet. Jasper heeft zich in november 2015 bij de Bosch y Bosco werkgroep aangesloten waar hij zich is gaan bezighouden met de ondersteuning van de organisatie rondom de reis en specifiek met de publiciteit daar om heen. De weblog van Bosch y Bosco en de social media zijn bij Jasper in goede handen.
  Bovendien zal Jasper als aanvulling op zijn takenpakket een korte lezing gaan houden over Bosch y Bosco in Breda. Deze zal op 3 april, in het weekend van de start van de reis, in de Nieuwe Veste te beluisteren zijn".


  Natuurmuseum Brabant: De dieren van Jeroen Bosch

De dieren van Jeroen Bosch

  Op 1 april 2016 opent in Natuurmuseum Brabant (Tilburg) de tentoonstelling De dieren van Jeroen Bosch. Nog niet eerder stonden dieren in het werk van de beroemde Brabantse schilder zo centraal. En dat is eigenlijk vreemd, als je kijkt hoeveel die dieren eigenlijk te vertellen hebben op de schilderijen.
  Bij het bekijken van schilderijen van Jeroen Bosch kun je niet om de vele dieren heen: op de werken staan duizenden dieren afgebeeld. Dat kunnen bekende inheemse dieren als katten, vossen of vogels zijn, maar ook uitheemse dieren zoals giraf en olifant. Die waren in Bosch' tijd niet zo eenvoudig te bekijken in een dierentuin. En dan is er nog een derde categorie dieren: die van de fabel- en fantasiedieren. Dieren met een symbolische betekenis en dieren die verschillende elementen van diverse dieren (en soms een mens) in zich hebben. Eén ding hebben deze dieren gemeen: ze staan nooit zomaar op een werk.
  Zinnelijkheid, het kwaad, zondig leven: Ze zitten zo gezellig bij elkaar, de hop en de ijsvogel. Maar dat is niet zomaar: stank is wat hen bindt. De hop heette ook wel "vuylvogel" en stond, net als de ijsvogel, bekend om zijn ondraaglijk stinkende nest. Nog een koppel dat je niet direct zou verwachten: de koolmees en de steenuil. Eerstgenoemde was volgens de overlevering "makkelijk te verschalken", de tweede was een zinnebeeld van het kwaad. Een gevaarlijke combinatie die dus ook niet voor niets samen afgebeeld staat. En heeft u zich ooit wel eens afgevraagd waarom veel cafés "De Swaen" heetten? Veel dieren staan symbool voor menselijke eigenschappen als zinnelijkheid, mateloosheid, hebberigheid of bandeloosheid. Met die kennis krijgen de werken vaak een extra dimensie.
  Tentoonstelling vanaf 1 april: De dieren van Jeroen Bosch wil de bezoeker goed laten kijken naar de dieren. Met de geboden achtergrondinformatie en een deel van de collectie komen de dieren als het ware tot leven. Ook de fantasiedieren krijgen een eigen plek: er zijn prachtige kunstwerken te zien van Sjon Brands, Ottó Incze en Nisje Kraijenhoff.


  New Royal Flaminga Band

New Royal Flaminga Band

  Bosch y Bosco presenteert tijdens hun reis de ‘New Royal Flaminga Band’ . Zij zijn één van de vaste pijlers van het project. De New Royal Flaminga Band volgt dezelfde weg als het oorspronkelijke hofkapel  van de koning van Spanje in de zestiende eeuw met als basismateriaal melodieën en harmonieën van componisten uit de tijd van Jheronimus Bosch (Johannes van Ockeghem / Jacob Obrech). Zonder koning weliswaar, maar wèl met gastsolisten uit iedere stad onderweg. Een traditie van muzikale estafette die door het “Capilla Flamenca” in gang is gezet en welke in ere wordt hersteld. Trio bestaande uit Eric van de Westen, Martin Fondse en Jan Wirken.

  Eric van de Westen (contrabas): Geboren in Zierikzee op 29-8-1963 en opgegroeid in Tilburg begon hij met gitaar spelen op 10 jarige leeftijd. Speelde in eigen rock en new wave bandjes tot hij de contrabas op 18 jarige leeftijd aanraakte. Meteen verliefd op het instrument koos hij volledig voor de jazz en geïmproviseerde muziek en wist hij zich via het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam op te werken tot een sterke kracht in vele ensembles van o.a. Paul van Kemenade, de Contraband van Willem van Manen en het Jasper van ’t Hof Quartet. In de laatste decennia is hij vast lid van het ensemble van Martin Fondse; één van de belangrijkste moderne componisten in Nederland. Bovendien speelt hij op ieder continent met een scala aan topmusici. De laatste jaren is hij vast lid van de Sezen Aksu Acoustic Band,  het orkest de wereldberoemde Turkse popster waarmee hij de hele wereld afreist. Van de Westen heeft vanaf het prille begin zijn eigen ensembles geleid en  nam een hele reeks albums onder zijn eigen naam op. Zijn speelstijl kenmerkt zich door een sterke eigen klank, dragende sturende manier van begeleiden en heldere manier van improviseren. Als actieve organisator en ondernemer heeft hij verschillende ondernemingen en organisaties opgezet in de muzieksector. Hij runt zijn eiegen platenlabel EWM Music. Hij geeft leiding aan meerdere bedrijven en is betrokken bij de toptalenten begeleiding in Nederland.

  Martin Fondse (piano): Martin Fondse componeert en musiceert sinds jaar en dag vanuit de achterliggende gedachte om musici onderling te verbinden. Dit komt in zijn werk tot uiting in diverse vormen en op verschillende niveaus. Ze schuilt in de composities zelf en komt tot uiting in de samenstelling van zijn ensembles en projecten waarin musici met uiteenlopende achtergrond, nationaliteit en speelstijl verenigd zijn. In zijn composities wordt hij geïnspireerd door uiteenlopende invloeden uit verschillende culturen. Fondse speelt altijd met de spanningsboog tussen gecomponeerde en geïmproviseerde muziek en laat deze twee vaak naadloos in elkaar overlopen. Zijn alchemie aan stijlen en vormen klinkt naturel, is prikkelend en vanzelfsprekend. Martin Fondse neemt als componist, bandleider en musicus al vele jaren een geheel eigen positie in binnen de Nederlandse en internationale muziekscene. Zijn activiteiten strekken zich uit van jazz, hedendaagse gecomponeerde muziek en wereldmuziek tot film- en animatiemuziek. Daarbij werkt Fondse met zowel solisten, kleine jazzgroepen als met kamermuziekensembles, big bands en grote orkesten.

  Jan Wirken (drums): Jan Wirken is een musicus die met name zijn sporen verdiend heeft in de jazz en geïmproviseerde muziek. Daarnaast is hij 20 jaar verbonden geweest aan het Fontys Conservatorium in de functie van docent, hoofd van de afdeling Jazz en Geïmproviseerde Muziek en van 2004 tot 2010 als directeur. Vanaf het begin van Bosch y Bosco zeer enthousiast betrokken bij het algehele project en in het bijzonder bij het domein Muziek. Hij is dan ook de initiatiefnemer van een groot project dat van stad tot stad meereist, namelijk de New Royal Flaminga Band. Hij is daarvan niet alleen initiatiefnemer, maar ook één van de drie muzikanten.

NRFB

  Gastsolisten 'New Royal Flaminga Band':

  Mete Erker (concerten in Brussel, San Lorenzo, laatste concert in Madrid en de finale in den Bosch op 30 okt) Mete Erker is een van de meest originele saxofonisten van Nederland. Hij staat bekend om zijn eigen warme geluid en sterke drive. Zijn expressieve spel wordt gekenmerkt door een combinatie van rauwe energie en lyriek, geinspireerd door de grote jazztenoren van de jaren 60. Mete Erker speelde met internationale grootheden als Peter Erskine, David Liebman, Dudu Ndiaye Rose en Winston Mankunku, en draait hij al jaren mee in de top van de nederlandse scene, van het New Cool Collective tot Conny Janssen Danst. Daarnaast is hij mede drijvende kracht achter Estafest!, het Artvark Saxophone Quartet en leidt hij het Mete Erker Trio. In 2015 ging Erker's nieuwe project Near East Up North in het Muziekgebouw aan 't IJ in premiere : een suite geschreven door Martin Fondse, uitgevoerd door het vermaarde ensemble Asko|Schoenberg en de Turkse kemence virtuoos Derya Türkan. 2016 staat in het teken van de Homelands Tour van Artvark met Kameroense zangers Ntjam Rosie. In het najaar komt de nieuwe CD van het Mete Erker Trio uit: live!

  Maurice Leenaars (solo gitarist op 15 mei in het Vijfde Huys, Antwerpen) Op zijn 7e wilde Maurice al flamenco gaan spelen, maar er was niemand die hem deze kunst kon bijbrengen. Hij ging naar een muziekschool maar: geen flamenco, wel een voorportaal naar het  conservatorium. Op de muziekschool ondervond hij weinig begrip. Klassiek was breder, dacht men, bovendien zou Maurice er jonger aan hebben moeten beginnen. Hij gaf zijn ambities op, en stortte zich met hart en ziel en succes op het klassieke repertoire. Hij studeerde in 1989 af als een van de beste conservatoriumstudenten. Een trip naar Spanje tegen het eind van zijn conservatoriumstudie deed zijn behoefte aan flamenco in alle hevigheid terugkomen. Tijdens het eindexamenjaar klassieke gitaar ging Maurice als autodidact de flamenco bestuderen. Hij begon ook direct in die stijl te componeren. Na zijn eindexamen had hij een zekere basis bereikt. Hij speelde met iedereen die maar een beetje kon zingen, met zigeuners en “burgers”. Die periode was en is essentiëel voor zijn verdere ontwikkeling. Bovendien zijn componeren en improviseren zijn voor Maurice onontbeerlijk. Er zijn solo-cd's uitgekomen en hij treedt vaak op met grootheden in de muziekindustrie. Sinds januari 2008 tot op heden speelt Maurice met de eveneens internationale jazz-grootheid Eric Vloeimans (trompet). Net als met Paul van Kemenade gaat het hierbij om concerten met door Maurice gecomponeerde muziek.

  Peter Kalb (gastsolist bij eerste concert in Madrid) Peter Kalb, ofwel El Periquin is een zeer bekend flamenco gitarist en componeert ook zelf veel muziek. Daarnaast geeft hij les, workshops en masterclasses en heeft hij inmiddels alweer vier cd's opgenomen. Al meer dan 25 jaar treedt Kalb op in diverse theaters over de hele wereld. Bovendien is hij een aantal jaar terug uitgenodigd om op de Internationale Flamenco Biennale op te treden in Nederland en Spanje.

  Erwin Vann (solist in Breda en Gent) Erwin Vann is Tenor Saxofonist en is één van de belangrijke stemmen van de belgische jazzscene.  Hij trad op aan de zijde van musici zoals Toots Thielemans, Joe Lovano, Aldo Romano, Billy Hart, Paolo Fresu, Marc Ducret, Nugyen Lé, Michel Benita, Ricardo Del Fra, Jeroen Van Vliet, Hein Van de Geyn,… Hij werd verkozen tot “Beste Belgische Tenorsaxofonist van 1998” (Jazz Referendum, VRT/RTBF). In 1995, ontvangt hij de “SPES Prijs” voor zijn projekt ”Worlds” met Kenny Wheeler en Norma Winstone. Hij is leider van « Let’s Call Ed », met drummer Dre Pallemaerts, bassist Michel Hatzigeorgiou en keyboard wizard Jozef Dumoulin. Als componist/arrangeur schreef Erwin o.a. voor The Brussels Jazz Orchestra, Moiano (nusoul), Lalalover (pop), Venus (rock) en DJ GrazzHoppa’s DJ Big Band (hiphop). Verder maakte hij muziek voor film en televisie, en voor hedendaagse dans. is één van de belangrijke stemmen van de belgische jazzscene.  Na een loopbaanonderbreking van verscheidene jaren, staan er dit jaar weer een paar projecten in de agenda, samen met “La Basse d’Orphée” van Michel Hatzigeorgiou, in duo met gitarist Peter Hertmans, en als lid van de nieuwe groep van pianist Wout Gooris (Winnaar Jong Jazztalent Gent 2015).


  Herman Pleij

Herman Pleij

  Herman Pleij geeft in Brussel zijn Jheronimus-Boschlezing bij deBuren: "Lachen om te leren. Over de schilderijen van Jeroen Bosch als wapens tegen het kwaad." Jeroen Bosch daagt de kijkers naar zijn schilderijen uit om de getoonde verschrikkingen van zich af te lachen. Dat kunnen ze in grote eensgezindheid doen, want eerst moet men raden naar de dubbele bodems waarop Bosch trakteert. Niets is eenduidig, alles wijst in diverse richtingen. En dat levert steeds weer nieuwe samenhangen op. Het oplossen van al die raadsels smeedt de kijkers aaneen en doet een bevrijdende lach des te harder opklinken. Want de angsten die Bosch zo grillig en onweerstaanbaar komisch vormgeeft, zijn als individu moeilijk te hanteren. Maar in een groepje kan men zich sterk genoeg voelen om het kwaad gezamenlijk te ridiculiseren. Dat werkt louterend. Ook nu nog.
  Pleij is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde en gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen. Verwacht daarom ook een bijzonder enthousiast verhaal over de tijdsgeest van Bosch en zijn schilderkunst in combinatie met literatuur.  

 

Bosch Y Bosco

► contact:
Dorith van der Lee
Stedekestraat 15A
5041DM Tilburg NL
(+ 31) (0)13 5358041
(+31) (0)6 20325030
dorith@boschybosco.org

► initiatiefgroep:
Jan Wirken
jan@boschybosco.org
Dorith van der Lee
Geno Spoormans
Thijs Caspers
Sjon Brands
Jasper Molenaar
  
► stichting Bosch y Bosco:
• Nico Claassen
postbus 886
5000AW Tilburg NL
(+31) (0)6 22806380
nico@boschybosco.org
KvK nr 60515244
bank NL47RABO0156882450
 

bosch500
partners:
's-Hertogenbosch:
Jheronimus Bosch 500

Tilburg:

Natuurmuseum Brabant

Breda:

Koninklijke Militaire Academie
NHTV
Nieuwe Veste
StadsGalerij

Brussel:

Nederlandse Ambassade
* Nederlandse Ambassade

deBuren
deBuren

OLV-ter-Zavelkerk
Sporen van Oranje

Antwerpen:
Het Vijfde Huis

San Lorenzo:
El Escorial
Real Monasterio de
El Escorial


Madrid:
Nederlandse Ambassade
* Embajada del Reino
de los Paises Bajos

Museo Lázaro Galdiano
Museo Lázaro Galdiano

Conde Duque
Conde Duque

Real Conservatorio Superior de Música

's-Hertogenbosch:
Jheronimus Bosch Art Center
Verkadefabriek

Bol & Grosveld piano's

 
[home]